Life’s Simple Pleasures

got tagged by silverhakai

Name five of life’s simple pleasures that you like most, then pick five people to do the same. Try to be original and creative and not use things that someone else has already used.

1. Maligo sa ulan… sa bukid.
2. Matulog sa hapon… habang malakas ang ulan (ngunit hindi bumabagyo).
3. Magbasa ng libro… sa duyan… sa ilalim ng puno.
4. Kumain ng pancit bihon… habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan (ok din kung si ate lang).
5. Manood ng paglubog ng araw… sa beach (mag-isa o kung may kasama… dapat masarap kakwentuhan).

tagging: angelinajologs, dekya, slvrdlphn, maigaray, dementedwitch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s