Kung may kapatid ka at may girlfriend/boyfriend, Kelangan mo ba mangialam sa relasyon nila? — Hindi. Hayaan mong matuto ang kapatid mo sa mga leksiyon ng buhay. Ngunit ibang usapan na ang violence (sa kapatid mo o sa karelasyon niya), diyan ka makialam. https://t.co/6V5j9D71Qu

Kung may kapatid ka at may girlfriend/boyfriend, Kelangan mo ba mangialam sa relasyon nila? — Hindi. Hayaan mong matuto ang kapatid mo sa mga leksiyon ng buhay. Ngunit ibang usapan na ang violence (sa kapatid mo o sa karelasyon niya), diyan ka makialam. https://t.co/6V5j9D71Qu

Originally tweeted by icheb on December 27, 2020 at 04:53PM.